Arama:
Zehra Taşkın

Bilgibilim alanında doçent unvanına sahip olan Zehra Taşkın, Adam Mickiewicz Üniversitesi Bilimsel İletişim Araştırma Grubunda (Polonya) ziyaretçi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Temel araştırma alanlarını araştırma performans değerlendirmeleri, bibliyometri, veri görselleştirmesi, araştırma verilerinin yönetimi, bilimsel iletişim ve sosyal ağ analizi gibi konular oluşturmaktadır. Taşkın’ın yüksek lisans tezi atıf dizinlerinde üniversite adreslerinin standardizasyon sorununa makine öğrenmesi temelli bir çözüm önerisi sunmuş, doktora tezi ise tüm atıfların eşit değerde olmadığı hipotezinden hareketle içerik tabanlı bir atıf analizi modeli ortaya koymuştur. Taşkın’ın çalışmaları bilgibilim alanının önemli dergilerinden Scientometrics, Online Information Review ve Library Hi-Tech gibi dergilerde yer bulmuştur. Ayrıca ulusal ve uluslararası literatürde yer alan pek çok çalışmasının yanında popüler bilim dergilerinde bilimsel iletişim üzerine yazdığı yazılar da bulunmaktadır. 2013-2019 yılları arasında Türk Kütüphaneciliği dergisi editörler kurulunda görev yapan Taşkın halen çeşitli bilimsel dergilerin hakem kurullarında görev yapmaktadır. Taşkın ayrıca ulusal ve uluslararası çeşitli projelerde görev almaktadır. Yöneticisi olduğu ve NAWA Poland tarafından desteklenen “İngilizce ve Lehçe için içerik tabanlı atıf analizi sistemi tasarımı” başlıklı proje 2021 yılı Ekim ayı sonuna kadar devam edecektir. Bununla birlikte NASA Astrobiyoloji Enstitüsü ve Tokyo Teknoloji Enstitüsü tarafından fonlanan araştırmalarda bulunmuş, ayrıca TÜBİTAK projelerinde ve Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından desteklenen Herkes için Kütüphane projesinde aktif rol almıştır. Halihazırda TÜBİTAK ULAKBİM’e açık bilim konusundaki çalışmalarında danışmanlık yapmaktadır. Zehra Taşkın hakkında detaylı bilgi için http://zehrataskin.com adresi ziyaret edilebilir.