Arama:
Güleda Doğan

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmakta olan Güleda Doğan’ın araştırma ve çalışmaları bibliyometri, üniversite sıralamaları, bilimsel iletişim, açık erişim ve araştırma verilerinin yönetimi konularında yoğunlaşmaktadır. Yüksek lisans tezinde Türkiye bilgibilim literatürünün ortak atıf analizine dayalı haritalandırmasını yapmış, doktora tezinde ise akademik odaklı uluslararası üniversite sıralama sistemleri üzerine veriye dayalı eleştirel bir değerlendirme sunmuştur. Çalışma konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası akademik ve popüler bilimsel yayın organlarında yayınları bulunmaktadır. Türk Kütüphaneciliği dergisinde 2009-2012 yıllarında editör yardımcısı, 2013-2019 yıllarında editör olarak çalışan Güleda Doğan, çeşitli ulusal ve uluslararası dergi ve konferanslar için hakemlik yapmaktadır.  Açık erişim politikaları ile ilgili olarak MedOANet ve PASTEUR4OA projelerinde araştırmacı olarak çalışmış olan Doğan, halihazırda açık bilim ve açık erişim konularında Yükseköğretim Kurulu ve TÜBİTAK ULAKBİM’e danışmanlık yapmaktadır.  Güleda Doğan’ın araştırma ve çalışmaları hakkında daha ayrıntılı bilgi için http://www.bby.hacettepe.edu.tr/akademik/guledadogan/ adresini ziyaret edebilirsiniz.