Arama:
Mahur Turan

2014 yılından itibaren TÜBİTAK’ta sırasıyla Araştırma Destek Programları Başkanlığı ve Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığında görev yapmakta olan H. Mahur Turan, Veteriner Viroloji alanında doktora unvanına sahiptir. 2007-2014 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi kadrosuyla akademik araştırmalar ve projelerde yer almış ve çeşitli makaleleri yayımlanmıştır. 2012 yılında Almanya Göttingen Üniversitesi Tıp Fakültesinde ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuş, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı teşhisinde yeni bir metot geliştirme üzerine bir projede yer almış ve Biyogüvenlik Seviyesi-3 Laboratuvar çalışma sertifikası almıştır. Yaklaşık 6 yıl süresince ARDEB-Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubunda, sunulan akademik projelerin değerlendirilmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinde görev almış, öncelikli alanlar çağrılı programlarının çağrı metinlerinin hazırlanmasında aktif rol oynamıştır. 2015 yılından itibaren European Network projesi “Susan-Sürdürülebilir Hayvan Yetiştiriciliği” projesinin ulusal çağrı noktası ve Avrupa Komisyonu’na yönlendirici belge olarak sunulan “Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi” oluşturma iş paketinin katılımcılarındandır. 2019 yılında başlayan diğer bir European Network projesi “ICRAD-Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları Araştırmaları için Uluslararası İş Birliği” projesinin ulusal çağrı noktası, “Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi” oluşturma iş paketinin katılımcısı ve “Değerlendirme” iş paketi lideridir bu kapsamda Avrupa Komisyonuna rapor sunmuştur. 2020 yılı Eylül ayı itibariyle TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı’nda danışman olarak da görev yapmakta olan H. Mahur Turan açık bilim politikasının uygulanması konusunda da çalışmalar yapmaktadır.